Podnikanie v medzinárodnom kontexte

Dátum konania
28. 4. 2015
Čas konania
9.30 hod.
Typ podujatia
Seminár
Organizátor
Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR)
Popis

Úrad priemyselného vlastníctva SR pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva organizuje 28. apríla 2015 v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) regionálny seminár s názvom Podnikanie v medzinárodnom kontexte.

Seminár so začiatkom o 10.00 hodine sa uskutoční v kongresovej sále ÚPV SR v Banskej Bystrici.

Cieľom regionálneho seminára je oboznámiť podnikateľov a odbornú verejnosť strednej Európy ako pri podnikaní prostredníctvom internetu neporušovať práva duševného vlastníctva a ktoré produkty a služby medzinárodných organizácií WIPO a OHIM im môžu pomôcť v podnikaní.

Seminár je v slovenskom a anglickom jazyku. Simultánne tlmočenie je zabezpečené. Seminár je zdarma vrátane občerstvenia na kávu a obeda pre účastníkov.

Budeme radi, ak Vás uvedená téma osloví a budete sa môcť podujatia zúčastniť.

Miesto konania
ÚPV SR, Švermova 43; kongresová sála
Mesto
Banská Bystrica
Štát
Slovensko
Ďalšie informácie