Ochranné známky - nová legislatíva EÚ

Dátum konania
24. 5. 2016 – 24. 5. 2016
Typ podujatia
Seminár
Organizátor
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Popis

Seminár je určený najmä pre advokátov, patentových zástupcov, či podnikových špecialistov na ochranné známky. V rámci diskusie bude vytvorený priestor na konzultácie za účelom vhodnej transpozície novej známkovej smernice do právneho poriadku SR.

Účasť na seminári je bezplatná.

Miesto konania
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43
Mesto
Banská Bystrica
Štát
Slovensko
Ďalšie informácie