Nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania

Dátum konania
20. 4. 2015 – 29. 5. 2015
Typ podujatia
Súťaž
Organizátor
Enterprise Europe Network
Slovak Business Agency
Popis

Enterprise Europe Network - V rámci agentúry SBA pôsobí európska iniciatíva na podporu podnikania, Enterprise Europe Network, ktorá slúži  na pomoc podnikateľom pri aktívnom vyhľadávaní zahraničných partnerov na spoluprácu prostredníctvom registrácie sa do databázy „Partnering Opportunities Database“, ako aj organizáciou kooperačných podujatí v rámci veľtrhov a podnikateľských misií, informačných seminárov, workshopov a konferencií. Ide o bezplatné služby, financované Európskou komisiou.

Dovoľujem si  Vám zaslať informácie o súťaži o kategóriách a termínoch v prípade, že by ste sa rozhodli podať projekt.

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Viac informácií sa dozviete na nižšie uvedených okdazoch na zdroj.

Miesto konania
Bratislava
Mesto
Bratislava
Štát
Slovensko
Ďalšie informácie