Medzinárodná konferencia: Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl VII. Duševné vlastníctvo - Akadémia & Biznis

Dátum konania
18. 11. 2015 – 18. 11. 2015
Typ podujatia
Konferencia
Organizátor
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Slovenská technická univerzita
Popis

Konferencia je určená zástupcom akademickej obce, doktorandom, študentom a všetkým, ktorí majú záujem o problematiku duševného vlastníctva.
Konferencia sa uskutoční v Aule Dionýza Ilkoviča STU na Mýtnej ulici 36 v Bratislave a bude prebiehať za účasti slovenských, ale aj zahraničných lektorov v slovenskom a anglickom jazyku. Vstup je zdarma.

Prihlásiť sa môžete do 11. novembra 2015 vyplnením on-line formulára .

Miesto konania
Aula Dionýza Ilkoviča STU
Mesto
Bratislava
Štát
Slovensko
Ďalšie informácie