Konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI.

Dátum konania
26. 4. 2016 – 26. 4. 2016
Typ podujatia
Konferencia
Organizátor
ÚPV SR
Popis

Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o význame právnej ochrany technických riešení v národnom ale aj medzinárodnom kontexte. Konferencia bude zameraná na platnú legislatívu, spory, vymožiteľnosť a tiež na význam ochrany z pohľadu majiteľov patentov a jej využitie v konkurenčnom prostredí.

Program konferencie

Účasť na konferencii je bezplatná. Upozornenie pre záujemcov o účasť na konferencii: registrácia je limitovaná kapacitou kongresovej miestnosti úradu.

Online registračný formulár

Miesto konania
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Mesto
Banská Bystrica
Štát
Slovensko
Ďalšie informácie