EPO-SIPO symposium: Users' opportunities in the evolving global patent system

Dátum konania
9. 10. 2015 – 9. 10. 2015
Čas konania
9.30 – 16.30 hod.
Typ podujatia
Sympózium
Organizátor
EPO
SIPO
Popis

9. októbra 2015 Európsky patentový úrad (EPO) a Čínsky úrad priemyselného vlastníctva (SIPO) oslavujú tridsiate výročie bilaterálnej spolupráce v Lyone, Francúzsko.

Lyon sa vyznačuje dlhou históriou tlačiarenského a hodvábneho priemyslu. V minulosti taktiež hral dôležitú úlohu v šírení čínskej kultúry v Európe. Ku dňu konania sympózia Čína i naďalej zostáva dôležitým partnerom Lyonu.

Na sympóziu sa zúčastnia významní zástupcovia SIPO, ako aj európski experti z oblasti priemyslu a duševného vlastníctva za účelom výmeny skúseností, diskusie ako patenty môžu byť použité ako nástroj obchodnej stratégie na čínskom a európskom trhu. Preberú sa aj otázky dosiahnutého pokroku v oblasti duševného vlastníctva.

Dňa 8. októbra 2015 sa bude konať recepcia exkluzívne pre členov sympózia. Počet miest je obmedzený. 

Miesto konania
Chambre de Commerce et d'Industrie de région Rhône-Alpes (CCIR) 32, Quai Perrache
Mesto
Lyon
Štát
France
Ďalšie informácie