COINTT 2022 - Cooperation Innovation Technology Transfer

Dátum konania
18. 10. 2022 – 19. 10. 2022
Typ podujatia
Konferencia
Organizátor
Centrum vedecko-technických informácií SR
CIVITTA; SIEA; NCTT SR
Popis

COINTT 2022 sa uskutoční 18. – 19. októbra v Bratislave. Je to najväčšie odborné podujatie s medzinárodnou účasťou o transfere technológií na Slovensku. Každoročne na ňom vystúpi cez 70 rečníkov. Jeho súčasťou je aj spoločenský večer, v rámci ktorého budú slávnostne vyhlásené výsledky súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2022.

Rečníci, účastníci a pozvaní hostia konferencie a spoločenského večera budú mať možnosť využiť ubytovanie hotela spolu s parkovaním.

Viac informácií o konferencii sa dozviete v blogovom článku KONFERENCIA COINTT 2022 V ZNAMENÍ LEPŠEJ SPOLUPRÁCE UNIVERZÍT A INVESTOROV

Všetky informácie o konferencii nájdete na webe podujatia >>> www. cointt.sk

Miesto konania
Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava
Mesto
Bratislava
Štát
Slovensko
Ďalšie informácie