Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní?

Dátum konania
21. 4. 2021
Čas konania
14.00 – 15.30 hod.
Typ podujatia
Odborný seminár
Organizátor
Centrum transferu technológií pri CVTI SR
Popis

Pri príležitosti blížiaceho sa svetového dňa duševného vlastníctva sme pripravili webinár pre podnikateľov (najmä inovatívne firmy, start-up a spin-off spoločnosti), ktorý vám pomôže zodpovedať napríklad aj nasledujúce otázky:

  1. Čo všetko si môžem chrániť v podnikaní ako duševné vlastníctvo?
  2. Čo mi môže priniesť komerčné zhodnotenie môjho duševného vlastníctva?
  3. Prihlášky ochranných známok a dizajnov ma teraz môžu stáť o polovicu menej.
  4. Ako môžem nadviazať spoluprácu pri vývoji produktu s výskumným pracoviskom z univerzity?
  5. Diskusia

Pri registrácii nám v registračnom formulári napíšte vaše otázky, na ktoré by ste chceli dostať odpoveď počas webinára.

Podujatie je realizované v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II (Investícia do Vašej budúcnosti / Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja / www.opii.gov.sk) a národných projektov Národných podnikateľských centier.

Národné podnikateľské centrá (NPC) vytvorila Slovak Business Agency pre účely komplexnej podpory malých a stredných podnikateľov a záujemcov o podnikanie. Sieť Národných podnikateľských centier  poskytuje široké portfólio služieb prostredníctvom Národného projektu NPC II – Bratislavský samosprávny kraj  a v regiónoch v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Projekty sú financované prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom hlavným realizátorom je Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s partnerom projektu Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Miesto konania
online - bude upresnené po registrácii
Mesto
Bratislava
Štát
Slovensko
Ďalšie informácie

Z podujatia je k dispozícii aj videozáznam.