Asijské databáze

Dátum konania
25. 11. 2015 – 25. 11. 2015
Typ podujatia
Seminár
Organizátor
Úřad průmyslového vlastnictví
Popis

Seminár sa bude konať v rámci podpory medzinárodnej konkurencieschopnosti Českej republiky. Je určený pre podnikateľov, pracovníkov výskumu a vývoja, študentov a širšiu verejnosť a jeho cieľom je podrobné oboznámenie sa s patentovými a známkovými databázami Čínskej ľudovej republiky (vrátene Taiwanu a Hongkongu), Japonska a Kórey.

Vstup na podujatie je zdarma. Súčasťou seminára budú aj praktické príklady rešerší.

Miesto konania
Úřad průmyslového vlastnictví
Mesto
Praha
Štát
Slovensko
Ďalšie informácie